Welkom bij BPSD-CARE.nl

Sinds 1 oktober 2019 is de webapplicatie BPSD-Care Nederland beschikbaar. De start hangt samen met de introductie van de STIP-Methode die gebaseerd is op de Richtlijn Probleemgedrag bij Dementie van Verenso/NIP 2018. De webapplicatie is een internationaal kwaliteit ondersteunend instrument voor de aanpak van probleemgedrag.

Wat is BPSD?

Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)  ofwel psychische en gedragssymptomen bij dementie treft op een gegeven moment ruim 90% van de mensen met dementie. De symptomen kunnen bijvoorbeeld agressie, angst, apathie, hallucinaties of slaapstoornissen zijn en ze veroorzaken veel leed vooral bij de persoon met dementie, maar ook bij familieleden en verzorgers.

De aanwezigheid van BPSD is een teken dat de kwaliteit van leven fors verminderd is ten gevolge van psychische problematiek. Om succes te hebben in de behandeling en begeleiding is naast goede verpleging, zorg en welzijn een duidelijke multidisciplinaire zorgstructuur en goede kennis van dementie nodig; met name van de psychiatrische aspecten. De BPSD-Care-webapplicatie biedt hierbij de noodzakelijke ondersteuning voor een juiste toepassing van de STIP Methode.

Lees hier meer.