Welkom bij STIP-APP.nl

Sinds begin 2022 is de STIP-Applicatie Nederland beschikbaar. De STIP-APP is essentieel in de toepassing van de STIP-Methode die gebaseerd is op de Richtlijn Probleemgedrag bij Dementie van Verenso/NIP 2018, ondersteund door V&VN. De STIP-Methode is ontwikkeld en onderzocht in het kader van een ZonMw project. De STIP-APP is een internationaal kwaliteit ondersteunend instrument voor een methodische en effectieve preventie en behandeling van probleemgedrag bij (kwetsbare) ouderen m.n. lijdend aan cognitieve stoornissen zoals dementie.

Wat is STIP-APP.NL?

Psychische en gedragssymptomen bij dementie treffen op een gegeven moment ruim 90% van de mensen met dementie. De symptomen kunnen bijvoorbeeld agressie, angst, apathie, hallucinaties of slaapstoornissen zijn. Deze kunnen veel leed veroorzaken vooral bij de persoon met dementie zelf, maar ook bij familieleden en verzorgers. De aanwezigheid van deze symptomen is een teken/signaal dat de kwaliteit van leven fors verminderd is ten gevolge van psychische problematiek. Om succes te hebben in de preventie, behandeling en begeleiding is naast goede verpleging, zorg en welzijn een duidelijke interdisciplinaire zorgstructuur en goede kennis van dementie nodig; met name van de psychiatrische aspecten (Bakker, 2011). Een methodiek is hierbij onmisbaar. Deze webpagina geeft informatie over de STIP-Methode en over andere hierbij behorende relevante webpagina’s zoals Stichting Wetenschap Balans (voor de downloads van praktische STIP formulieren), STIP-APP.NL (een webapplicatie ter ondersteuning bij de STIP-Methode), Van Maar advies (over ondersteuning bij implementatie), Vivia helpdesk (over ondersteuning bij gebruik van de STIP-APP webapplicatie). Daarnaast staan er demofilmpjes op de website. Heeft u behoefte aan nadere informatie mail ons gerust: mail@swbalans.nl.
De STIP-Methode
De STIP-Methode is een persoonsgerichte integrale aanpak gebaseerd op de Richtlijn Probleemgedrag bij Dementie van Verenso/NIP uit maart 2018, ondersteund door V&VN. In deze richtlijn worden drie aanpakken genoemd die effectief zijn (Integratieve Reactivering en Rehabilitatie (IRR)-programma, STA OP!, Grip op Probleemgedrag). Door de betrokkenen van deze drie aanpakken zijn de handen ineengeslagen om tot één gecombineerde aanpak te komen: de gepersonaliseerde STapsgewijze Integrale preventie en behandeling van Probleemgedrag: De STIP-Methode!

Lees hier meer.